sannipatika (sannipata)

Tri-dosha (all three doshas are involved)